Uitnodiging visie-avond 25 april 2019 in De Trije Doarpen · Foto('s): Jantsje Wiersma
  Jantsje Wiersma

Uitnodiging visie-avond 25 april 2019 in De Trije Doarpen

dinsdag 16 april 2019

Op 25 april zal in de Trije Doarpen de vierde Visieavond worden gehouden. Ondernemers en inwoners zijn deze avond aan zet om bouwstenen aan te leveren voor een lokale eigen Omgevingsvisie. Het is van belang dat inwoners en bedrijven elkaar aansporen om deze kans niet voorbij te laten gaan.

Welke ambities hebben we voor een duurzame toekomst voor werken, duurzame energie en landbouw in onze dorpen? Hoe bouwen we samen verder aan de energiecoöperatie voor onze inwoners, bedrijven en ook verenigingen? Dé visie-avond om concrete ideeën voor mogelijk door ondernemers gewenste uitbreiding en ontsluiting van het bedrijventerrein ter sprake te brengen. Alleen op basis van voldoende lokaal initiatief zal het zinvol zijn plannen uit te werken voor uitbreiding van het bedrijventerrein.

Van oorsprong is de landbouw sterk vertegenwoordigd in Kollumerzwaag en Veenklooster en omgeving en blijven boeren werken aan het behoud van ons fraaie landschap. Hoe zien de boeren en bedrijfsopvolgers hun toekomst: verbreden met een tweede tak als bijvoorbeeld een mini-camping en/of is er nog ruimte en draagvlak voor verdere schaalvergroting? Hoe blijven burgers en boeren met elkaar in contact over ontwikkelingen in de landbouw en instandhouding van het landschap?

Wat zijn mogelijke oplossingen voor knelpunten waar ondernemers, landbouw en ook inwoners tegenaan lopen om concrete initiatieven op het gebied van duurzame energie zelf of als coöperatie op te pakken. Of laten we ideeën voor duurzame energie liever aan grote commerciële partijen over? Is er behoefte aan kleinschalige windturbines volgens Groninger model? Zijn er ambities om het eigen bedrijf verder te versterken en welke knelpunten moeten dan opgelost worden?

Is het van belang Kollumerzwaag op de kaart te blijven zetten als ondernemersdorp? Zo ja, willen we ons daar dan ook hard voor maken? Willen ondernemers en inwoners elkaar helpen voor een sterkere lokale economie? En hoe betrekken we onze jongeren daarbij? Zien we handel via internet als kans of als bedreiging?

Deze avond zal in verschillende groepen nagedacht worden over de bestaande situatie en de voor de toekomst gewenste situatie. Ook kunnen ideeën worden ingebracht en vervolgens later verder worden uitgedacht in werkgroep(-en). Het kan ook gaan om onderwerpen die in verbinding staan met andere thema’s als bijvoorbeeld veiligheid en verkeersontsluiting.

De projectgroep wil iedereen uit Kollumerzwaag en Veenklooster, die wil nadenken en ideeën heeft rond deze thema’s, uitnodigen om te komen. Men ziet graag iedereen die vanuit de dorpen wil meedoen op 25 april vanaf 19:30 uur in De Trije Doarpen. De koffie staat dan klaar. Om 19:45 uur is de start.

Graag tot ziens!

De projectgroep Omgevingsvisie Kollumerzwaag & Veenklooster

Uitnodiging visie-avond 25 april 2019 in De Trije Doarpen · Foto('s): Jantsje Wiersma
  Jantsje Wiersma

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Goed gestemd
  Geestelijk kinderprogramma.
 • 19:00 - 21:00
  Leafde foar muzyk
  Klaske neemt je mee in haar liefde voor muziek, met de mooiste muziek door haar uitgekozen.
 • 21:00 - 23:00
  De Smachtwacht
 • 23:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Disclaimer · Organisatie · Vrijwilliger worden?