Veel belangstelling Openhuis Campus Kollum

Maandag 14-10-2019
KOLLUM - Veel belangstelling zaterdag 12 oktober bij de opendag bij de Campus Kollum: ieder uniek, samen sterk. Een nieuw multifunctioneel centrum in het hart van Kollum. Campus Kollum is het nieuwe en beeldbepalende centrum voor cultuur en educatie voor Kollum en omstreken. In dit multifunctionele centrum wordt vanaf september samen gewoond, samen geleefd en samen gewerkt door het gemeenschapscentrum De Colle, de bibliotheek Noord Fryslân, het Lauwers College en Piter Jelles !mpulse Kollum.

“In Campus Kollum komt alles bij elkaar” – voorzitter van Stichting Campus Kollum: We hebben er enorm naar uitgekeken om straks naar Campus Kollum te gaan. En nu is het zover. De Campus biedt ons een unieke kans om elkaar als scholen te versterken. Met de Campus kunnen we onze leerlingen nog meer mogelijkheden bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.” – Sjoerd de Jong (directeur Lauwers College) & Bea Kroeze (directeur !mpulse Kollum)

Campus Kollum is een licht, transparant gebouw geworden dat verplicht tot samenwerken. Een gebouw met als entree een dorsplein die de verbinding vormt tussen het dorpshuis De Colle, de bibliotheek en het voortgezet onderwijs. Een gebouw met een minimum aan gangen, een centraal gelegen theaterzaal, een open en toegankelijke bibliotheek en binnen het onderwijs allerlei leer- en werkplekken, atelierruimtes, twee up to date praktijkdomeinen te weten Techniek en Zorg en Dienstverlening, een Sciencelab, een daktuin en volop ruimte rondom het gebouw.

Historie
Zo’n nieuw gebouw staat er niet zomaar. Daarvoor zijn er al heel wat stappen gezet: In oktober 2016 ondertekenen de bestuurders van Lauwers College, OSG Piter Jelles, Stichting Bibliotheken Noord Fryslân, Stichting Gemeenschapscentrum De Colle en de gemeente Kollumerland een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Campus Kollum. Direct daarna wordt de Stichting Campus Kollum opgericht. Er wordt een keuze gemaakt uit de plannen van eerder geselecteerde partijen.

Begin juli 2017 wordt het ontwerp voor Campus Kollum gepresenteerd in de raadszaal van het gemeentehuis in Kollum. In januari 2018 nemen de leerlingen van Piter Jelles hun intrek in een tijdelijke locatie op het terrein van het Lauwers College aan de Johannes Bogermanstraat in Kollum. Het oude schoolgebouw van Piter Jelles aan de Gerrit Bleekerstraat wordt gesloopt om plaats te maken voor Campus Kollum. In maart 2018 start de bouw van Campus Kollum. Op 26 april 2019 wordt Campus Kollum opgeleverd In de maanden juli en augustus verhuizen De Colle, de bibliotheek en beide scholen naar de CampusIn september 2019 wordt de Campus door alle partijen in gebruik genomen

De Colle, centrum van gezelligheid
In de Campus biedt De Colle een centrum van gezelligheid met diverse voorstellingen, gezellige horecamogelijkheden en ruimtes voor zalenverhuur. Met de komst van de nieuwe Colle binnen de Campus Kollum krijgt Kollum weer de beschikking over een up-to-date theaterzaal. Daar moet natuurlijk maximaal gebruik van gemaakt worden! Er is daarom een programmaraad in het leven geroepen. Zij hebben een aantrekkelijk, inspirerend programma voor het nieuwe seizoen samengesteld.

Bibliotheek
Een ontmoetingsplek voor iedereen, jong en oud. Iedereen is welkom om van onze diensten gebruik te maken. Een kopje koffie, kosteloos een krantje of tijdschrift lezen en elkaar ontmoeten. Binnen de campus wil de bibliotheek, in relatie met De Colle en het onderwijs het hart van de (lokale)samenleving zijn. Want hun stelling is: De Bieb is zoveel meer dan boeken. De bibliotheek is ontzettend trots op haar nieuwe onderkomen in Campus Kollum en wil het liefst dat iedereen de nieuwe bibliotheek eens uitprobeert. En daarom biedt de bibliotheek alle inwoners van Kollumerland tot het einde van het jaar een gratis abonnement aan. Kinderen zijn tot hun achttiende natuurlijk altijd gratis lid, maar tot 31 december 2019 kan nu iedereen de bibliotheek gratis proberen.

Het voortgezet onderwijs in Campus Kollum – Kleinschalig en Persoonlijk In de Campus wordt over de volle breedte eindonderwijs binnen het vo aangeboden: Lauwers College: vmbo basis-, kaderberoepsgerichte leerweg en mavo/tl !mpulse Kollum: vmbo tl-havo en vwo

Samen wonen, samen leven, samen werken
De teams van beide scholen hebben zich vooraf volop ingezet om met elkaar te leren kennen. Ze hebben ontdekt dat er veel overeenkomsten zijn in hoe over onderwijs wordt gedacht. Er is een gezamenlijk gedragen pedagogisch-didactische visie en onderwijsambitie. Hierin is vastgelegd hoe met elkaar en de leerlingen wordt omgegaan en hoe het onderwijs willen vormgeven gaat worden. Dat is bijzonder en fijn, want als je gaat samen wonen, zul je ook samen moeten leven en samen werken. Beide scholen zijn straks samen verantwoordelijk voor alle leerlingen.

Samen leven heeft ook invloed op allerlei praktische zaken. In Campus Kollum gaat iedereen letterlijk door één deur en wordt gebruik gemaakt van dezelfde ruimtes en leslokalen. Daarom zijn de lesroosters op elkaar afgestemd en zijn er afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan. Dat schept duidelijkheid, voor de leerlingen en voor de medewerkers.

We versterken elkaar
Ook al wordt er samen gewoond en samengeleefd, het blijven toch gewoon twee aparte scholen. Het Lauwers College de christelijke school voor mavo en vmbo in alle richtingen en !mpulse Kollum de openbare school voor mavo, havo en vwo. Elke school heeft zijn eigen onderwijsconcept: !mpulse is een onderwijsconcept van OSG Piter Jelles en het Lauwers College heeft GO! Daar verandert niets aan. Samen is er wel een heel breed onderwijsaanbod waarin ze elkaar, door samen te werken, kunnen versterken. Dat wordt gezien als een unieke kans, voor ieder als school, maar ook voor de leerlingen.

Campus Kollum opent nieuwe deuren voor iedereen.

Feestavond

Op 12 oktober tussen 20.00 en 24.00 uur een feestelijke avond voor inwoners uit Kollum en omgeving. Muziek verbindt ons allen en met een Kollums tintje hebben we de topband Exposure geboekt waar onze eigen Kollumse Carla de Bruine als leadzangeres onze nieuwe theater mag openen met hun fantastische show! Exposure mag zich inmiddels al jaren de Feestband uit Friesland noemen. Inmiddels is deze ervaren topformatie uitgegroeid tot een geoliede party machine die ook ver buiten Friesland van een feestje één groot feest weet te maken. In de nieuwe interactieve non-stop show komen meer dan 200 hits in razend tempo voorbij. Exposure speelt overal en alles met ongekende energie.

terug naar overzicht
Personeel BibliotheekVeel belangstelling open dag Campus KollumMeer informatie op www.rtvnof.nl
© Foto's: Sake Beerstra / Sijmen Zandberg

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie