VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
  Jantsje Wiersma

VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt

dinsdag 11 juni 2019

Op dinsdagavond was er in Restaurant & Partycentrum Old Dutch te De Westereen een bijzondere presentatie. In aanwezigheid van een 50-tal genodigden en belangstellenden werd het themanummer van De Sneuper over de Westereender stamvader Salomon Levy gelanceerd.

De Sneuper is de naam van het blad dat vier keer per jaar uitgegeven wordt door de Historische Vereniging Noordoost Friesland. Het zomernummer van De Sneuper is, als opmaat naar het Iepenloftspul Salomon – Kollumer Oproer, geheel gewijd aan de man die voor zijn rol in het Kollumer Oproer in 1798 op het schavot eindigde in Leeuwarden. Zeven min of meer gerenommeerde onderzoekers hebben daarvoor onderzoek gedaan en de uitkomsten van hun onderzoek in artikelen beschreven.

Warner B. Banga van De Sneuper, die de avond leidde, gaf eerst het woord aan mederedactielid Theo Delfstra uit Feanwâlden, de initiatiefnemer van het themanummer. In een levendige presentatie vertelde hij meer over de inhoud van de onderzoeken gedaan door onder andere Oebele Vries, Taeke van der Leij en hemzelf. Zijn verhaal werd daarna ruw onderbroken door de komst van twee indringers, die zo riepen zij, ‘op zoek waren naar hun woning’. Het waren Jan Binnes (Herre Boskma) en Salomon Levy himself (gespeeld door Wiep Bosma). Warner B. Banga deed de beide ‘foaroanmannen’ in het Kollumer Oproer, aan de hand van diverse oude foto’s enkele suggesties maar de beide herkenden hier hun vroegere woning niet in.

Daarom werd het woord verleend aan Piet de Haan uit Dokkum. Hij had namelijk samen met Douwe Halbesma uit Almere meer diepgaand onderzoek verricht naar de plaatsen waar Salomon op de Westereender heide gewoond heeft. De Haan vertelde hoe hij het onderzoek had aangepakt en dat hij oude belastingkohieren had geprobeerd te koppelen aan de eerste kadastrale registraties. Dat had tot de conclusie geleid dat Salomon voor zijn gewelddadige dood, woonde op het perceel dat als huidige adres heeft Keimpe Sikkemawei 3 te De Westereen.

Na deze onthulling was er de overhandiging van het eerste (en het tweede) exemplaar van De Sneuper door Piet de Haan aan Eerde Dam, de voorzitter van de Stichting Kollumer Oproer, en aan zanger Syb van der Ploeg, hij is niet alleen een rechtstreekse afstammeling van Salomon Levy maar hij speelt ook de rol van zijn legendarische voorvader in het Kollumer Iepenloftspul. Dam vertelde dat er nog kaarten verkrijgbaar zijn voor de opvoeringen begin juli. Daarna zong Syb enkele liedjes uit het Iepenloftspul. De Sneuper is vanaf vandaag voor 3,95 euro verkrijgbaar bij o.a. de Bruna yn Kollum, de Readshop in Dokkum, de Primera in De Westereen, ’t Vergeet-mij-nietje en De Skierstins te Feanwâlden en de beide boekwinkels in Dokkum.

Meer info op: www.kollumeroproer.nl

Video: Paul Achterberg/RTVNOF.nl

VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
VIDEO: Laatste woonplaats Salomon Levy ontdekt · Foto('s): Jantsje Wiersma
  Jantsje Wiersma

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Lytse klankjes
  Lytse klankjes is een geestelijk programma bij RTV NOF voor de jonge luisteraars.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Gospelmuziek uit Noordoost-Friesland, maar ook van ver daarbuiten.
 • 21:00 - 22:00
  Geloven & Beleven
  Wekelijks ontvangen we een gast met wie gesproken over het geloof. In het gesprek wordt gesproken over persoonlijke ervaringen en de rol van het geloof in het leven van de gast.
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact