Weidevogeldrone voor Friese vogelwachters

Maandag 06-05-2019
DAMWâLD - Afgelopen zaterdag 4 mei overhandigde LTO-bestuurder Peet Sterkenburgh een weidevogeldrone aan de Bond voor Friese Vogelwachters (BFVW). Met de drone kunnen de vogelwachters nesten opsporen. De drone kan 20 tot 30 hectare per uur monitoren en werkt met twee camera’s: een gewone voor foto’s en filmpjes en een thermische voor het echte speurwerk. Die spot op 35 meter hoogte temperatuurverschillen op de grond. Een broedende vogel is zo’n 14 graden warmer dan zijn omgeving.

Er is tot nu toe minimaal 200 hectare geïnventariseerd. Er worden nesten gevonden die anders moeilijk zijn te vinden door de nazorgers, zoals die van de leeuwerik en de tureluur. Dat betekent dat die nesten daardoor beschermd kunnen worden.

Vliegcursus
De acht vogelwachters die de drone gaan bedienen hebben inmiddels een tweedaagse training tot dronepiloot afgerond. Binnen het project worden landbouwgebieden gescreend die binnen en buiten het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vallen. Mocht de drone een warmtepunt waarnemen dan wordt deze bezocht door een vogelwachter. Als de aanwezigheid van een nest wordt bevestigd door een vogelwachter, wordt deze in het GPS-systeem van de BFVW opgenomen. De neststippen kunnen op kaart worden weergegeven of zelfs worden ingelezen in de GPS-apparatuur in de trekker.

terug naar overzicht
Weidevogeldrone voor Friese vogelwachters
© Foto's: Henk Bootsma/Geert Kloetstra


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie