Wethouder de Vries op bezoek bij de dorpen Kollumerzwaag en Veenklooster · Foto('s): Eigen foto
  Eigen foto

Wethouder de Vries op bezoek bij de dorpen Kollumerzwaag en Veenklooster

woensdag 09 oktober 2019

Afgelopen maandag is wethouder Jouke Douwe de Vries, hartelijk ontvangen in het deels vernieuwde dorpshuis de Trije doarpen. Als contactwethouder, van de dorpen in het oostelijk deel van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, was hij op bezoek bij Dorpsbelang Kollumerzwaag en Veenklooster.

Het dorpsbelangbestuur bestaat uit 7 actieve leden, die zich met een zeer breed scala aan onderwerpen bezig houden. Dit is bijvoorbeeld de Doarpsomtinkers, jachthaven De Opslachen het onderhouden en verbeteren van de speeltuinen. Het dorpshuis nog verder te verbeteren en verduurzamen is actiepunt van het bestuur van De Trije Doarpen. Wethouder de Vries wordt door het dorp geleid op de fiets. Tijdens deze rondrit worden de verschillende ontwikkelingen besproken.

Brandveiligheid
Een belangrijk onderwerp is op dit moment de aandacht voor brandveiligheid in samenwerking met de brandweer . Naar aanleiding van twee grote branden, worden verschillende zaken bekeken. Dorpsbelang is daarbij naast Ondernemersvereniging Kollumerzwaag één van de lokale gesprekspartners. Als één van de eerste uitkomsten van deze overleggen is de brandveiligheidsweek die binnenkort wordt georganiseerd. Hierin wordt ook basisschool betrokken.

Nieuwbouw
Op dit moment wordt in opdracht van Thús Wonen intensief gewerkt aan vervangende nieuwbouw van een hele serie huurwoningen aan de P. Postmastrjitte, Kastanjehof, en Bjirkehof. Een prachtige ontwikkeling van het dorp, waarbij meer woningen terugkomen, dan dat er voorheen aanwezig waren. Zorg in de omgeving gaat uit naar de invulling van de openbare ruimte. Met meer en grotere woningen wordt de druk op de nu al ontoereikende parkeervoorzieningen vergroot. Dit geeft onrust bij aanwonenden, welke aandringen op een spoedige oplossing.

Bedrijven
Wensen voor nieuwbouw gaan in Kollumerzwaag verder dan woningbouw. Het dorp zou graag zien dat de bedrijvigheid mogelijkheden krijgt om zich te verruimen. Het terrein aan de zuidoost kant van het dorp is inmiddels volgebouwd. Een verdere uitbreiding zou tevens betekenen dat er een nieuwe ontsluiting zou moeten worden gerealiseerd. Bedrijvigheid is voor het dorp van groot belang. Niet alleen voor werkgelegenheid maar zeker ook om voorzieningen en evenementen in de dorpen overeind te houden.

Omjouwingsfizy Kollumerzwaag-Veenklooster
Dorpsbelang heeft via een projectgroep zich het afgelopen jaar intensief ingezet voor het opstellen van een dorpsvisie. Dit doen zij in gestructureerd overleg met werkgroepen van geïnteresseerde dorpsbewoners. Na verschillende informatieavonden zijn die aan de slag gegaan met een zestal onderwerpen. Op dit moment wordt hard gewerkt om deze samen te brengen naar één conceptvisie. Uiteindelijk resulteert dit in een lijst met concrete speerpuntenvoor beide dorpen om te realiseren. Heeft u als inwoner van één van deze dorpen belangstelling om als vrijwilliger actief bezig te zijn met de leefbaarheid van uw dorp, dan kunt u zich melden bij het bestuur van dorpsbelang.

Dorpsbelang Kollumerzwaag-Veenklooster heeft de bestuurskracht en het enthousiasme wat goed past bij het één na grootste dorp van de gemeente Noardeast-Fryslân. Wethouder de Vries ziet dat de lat hoog wordt gelegd en heeft vertrouwen in een prettige en ambitieuze samenwerking.

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.
Wethouder de Vries op bezoek bij de dorpen Kollumerzwaag en Veenklooster · Foto('s): Eigen foto
Wethouder de Vries op bezoek bij de dorpen Kollumerzwaag en Veenklooster · Foto('s): Eigen foto
Wethouder de Vries op bezoek bij de dorpen Kollumerzwaag en Veenklooster · Foto('s): Eigen foto
Wethouder de Vries op bezoek bij de dorpen Kollumerzwaag en Veenklooster · Foto('s): Eigen foto
  Eigen foto

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 19:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Tjerkje Broersma
 • 21:00 - 23:00
  Wat Draaie Menu
  Martin van der Velde
 • 23:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio