Wethouder Jouke Douwe de Vries op bezoek in Munnekezijl

Maandag 15-07-2019
MUNNEKEZIJL - De eerste helft van de kennismakingsgesprekken tussen contactwethouder De Vries en de dorpen in het oostelijk deel van de nieuwe gemeente Noardeast-Frylân, werd in Munnekezijl afgesloten.

Gaswinning.
Onlangs heeft de minister de vergunning voor het winnen van gas op de locatie Pieterzijl , verleend. Een onderwerp wat leeft in het dorp. Dorpsbelang, verschillende inwoners en de dorpenfederatie Kollumerland hadden bezwaar gemaakte tegen de winning. Al deze bezwaren zijn de Economische Zaken weerlegd, een ieder die een bezwaar had ingediend is daarvan intussen schriftelijk op de hoogte gebracht. Het ligt in de bedoeling dat de NAM binnenkort met de omliggende dorpen gesprekken gaat voeren.

Naar aanleiding van de gaswinning leeft natuurlijk ook de vraag, of het mogelijk is een alternatief te vinden voor gas als energiebron. Op het terrein van de voormalige kruidfabriek worden mogelijk zonnepanelen geplaatst. In hoeverre kan het dorp zelf nog voor haar eigen energieopwekking zorgen? Bij de gemeente Noardeast-fryslândraait nu een project om dorpen die hierin geïnteresseerd zijn, te ondersteunen bij het opstellen van een Mienskipsenergieplan.

Bouwmogelijkheden
In het dorp is behoefte aan woonkavels. Kavels waarop binnen een redelijke termijn, woningbouw gerealiseerd kan worden. Vaak duren de procedures te lang en haken geïnteresseerden af. Dit terwijl het dorp meer inwoners zou willen trekken. Wethouder de Vries adviseert om een concrete lijst van belangstellenden te maken en hiermee in overleg met de gemeente te treden.

Rondje dorp
Bij het rondje door het dorp komen verschillende kleine projecten, waar het dorp zich de afgelopen tijd voor heeft ingezet, aan de orde. Natuurlijk gaan we langs het hertekamp, waar de problemen rond het overtollig water intussen is opgelost. Dorpsbelang is nu bezig de financiën rond te krijgen om het hekwerk te verbeteren. Het bijzonderespeeltoestel op het schoolplein is gerealiseerd met NLDoet. Achter school wordt geconstateerd dat waterkering op de weg in slechte staat verkeerd. Eigenlijk zou het mooi zijn als deze in ere wordt hersteld.

De eerste 5 dorpenrondes zitten er op. De dorpen Kollum, Warfstermolen, Triemen, Kollumerpomp en nu Munnekezijl, de contactwethouder Jouke Douwe de Vries en de dorpencoördinator Saapke Nijhuis, kijken terug op mooie en blik verbredende kennismakingsgesprekken. Een informele manier om nader met elkaar en de regio kennis te maken. Na de zomervakantie volgen de resterende contactmomenten.

terug naar overzicht
Wethouder Jouke Douwe de Vries op bezoek in Munnekezijl.Wethouder Jouke Douwe de Vries op bezoek in Munnekezijl.Verslag op www.rtvnof.nl
© Foto's: Eigen foto

Vandaag op de radio

00:00-07:00 | Hollandse Nacht
07:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Goed gestemd
09:00-11:00 | Kerkdienst
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow (Herh.)
14:00-17:00 | Runwei Sport
17:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Tobias Post
20:00-22:00 | RTV Metalcafé
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie