Wetterskip Fryslân laat de Holwerter en Raarder Feart baggeren

Donderdag 05-12-2019
HOLWERD - Begin december wordt gestart met het baggeren van de Holwerter Feart en Raarder Feart over een totale lengte van 10,5 kilometer. Wetterskip Fryslân laat dit traject tussen Holwerd en de Dokkumer Ie dieper maken voor een betere aan- en afvoer van water. Door het dieper maken van de vaarten verbetert ook de waterkwaliteit. Dit is goed voor planten, dieren en gezonder voor de mens.

Inmiddels is de waterbodem (bagger) van de Holwerter en Raarder Feart gecontroleerd op de aanwezigheid van verontreinigde stoffen. Deze zijn niet aangetroffen. Er wordt  in totaal 75.000 m3 baggerslib in twee weilanddepots van 4 en 7 hectare gestort. Deze weilanddepots liggen ten zuiden van de Dwarsmear.

Transport van de bagger
Met een baggerzuiger wordt de bagger (75.000 m3) via persleidingen naar de twee weilanddepots getransporteerd. Deze weilanddepots worden speciaal ingericht om de baggerspecie te kunnen opslaan.

Planning
In december worden de twee weilanddepots aangelegd. De eerste baggerspecie wordt rond februari 2020 in deze depots gestort. De baggerwerkzaamheden aan de Holwerter en Raarder Feart duren tot 1 juli 2020. Vervolgens droogt de op het land gestorte bagger in en krijgt het enkele bewerkingen. Aannemer J.P. Schilder uit Ursem voert het werk in opdracht van Wetterskip Fryslân uit.

Hinder voor vaarverkeer
De Holwerter Feart is tijdens het baggeren van de vaart van maandag tot en met vrijdag afgesloten voor het vaarverkeer. In de weekenden kan er gevaren worden over een beperkte breedte van de vaart. De Raarder Feart is tijdens het baggeren wel bevaarbaar.

Bagger is een natuurlijke laag
Bagger is een laag van zand, slib en andere lagen op de waterbodem die elk jaar ongeveer 2 centimeter groeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren.

Baggerkaart
Op www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/baggerkaart vindt u op de baggerkaart het traject.

terug naar overzicht

© Foto's: Archief RTV NOF

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie