Wonen Noordwest Friesland gewaardeerde partner in de regio!

Vrijdag 14-02-2020
REGIO - Elke vier jaar worden de prestaties van woningcorporaties beoordeeld aan de hand van een visitatie. Wonen Noordwest Friesland is over de periode 2015 – 2018 beoordeeld.

De uitkomsten geven reden tot trots! Op alle onderdelen wordt gemiddeld een 8 of hoger gescoord. Partijen waarderen de betrokkenheid en inzet van de corporatie binnen de regio. Er wordt geluisterd naar de huurder en samen met partijen gewerkt aan een fijne leefomgeving en een goed thuis.

Hoge waardering inzet Wonen NWF in de regio!

De prestaties van de corporatie zijn op een aantal gebieden beoordeeld: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming, wonen en zorg, huurdersparticipatie en tevredenheid en leefbaarheid. Daaruit komt naar voren dat 97% van de woningen van Wonen NWF betaalbaar is. Er wordt gezorgd voor een snelle huisvesting van urgente woningzoekenden en op het gebied van wonen en zorg wordt in samenwerking met zorgpartijen en huurders maatwerk geleverd. Op verzoek van de huurder zijn veel verbeteringen aan de woningen gerealiseerd. Op het gebied van verduurzaming ligt de corporatie op koers naar gemiddeld label B in 2021.

De inzet van Wonen NWF op het gebied van leefbaarheid wordt hoog gewaardeerd!

De corporatie beschouwt ‘wonen’ als veel meer dan het voorzien in huisvesting en heeft aandacht voor de vitaliteit van de individuele dorpen. Wonen NWF speelt hierbij een voortrekkersrol in de regio en partijen worden actief opgezocht.
Aan de slag! Wonen NWF gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Het advies ‘Blijf doen wat je doet’ is de basis voor het vervolg. De corporatie blijft in gesprek met haar partners over verantwoordelijkheden, gezamenlijke uitdagingen en experimenten. Met flair en lef!

Reactie Wonen NWF

‘ We zijn heel trots op deze resultaten vanuit de visitatie’ aldus Martine Huizinga, directeur-bestuurder van de corporatie. ‘ Samen met de medewerkers en onze partners in de regio werken we aan een fijn en veilig thuis voor onze huurders. Wonen is meer dan alleen de woning. Het gaat ook om een leefbare woonomgeving. Met flair en lef blijven we in gesprek met onze partners en gaan we uitdagingen aan.’

terug naar overzicht

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie