WoonFriesland koopt 297 woningen van Mooiland · Foto('s): Eigen foto
  Eigen foto

WoonFriesland koopt 297 woningen van Mooiland

vrijdag 22 december 2017

WoonFriesland koopt 297 woningen van woningcorporatie Mooi-land. Het gaat om het totale bezit van Mooiland in Friesland. De woningen passen goed bij de portefeuille en ambities van WoonFriesland. Woon-Friesland is actief in heel Friesland en de komende jaren investeert het sociaal verhuurbedrijf fors in uitbreiding, modernisering en verduur-zaming van haar bezit. De overdracht van de woningen vindt in het eerste kwartaal van 2018 plaats. De huurders zijn door Mooiland op de hoogte gebracht en worden nader geïnformeerd zodra de overdracht plaatsvindt naar WoonFriesland.

De woningen van Mooiland zijn verspreid over 9 gemeenten (Súdwest Fryslân, Franekeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a., Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf) en sluiten naadloos aan bij de portefeuille van WoonFriesland.

Logische overname partner
WoonFriesland is actief in heel Friesland, zowel in de steden als op het platteland en de eilanden. Daarmee is WoonFriesland de meest voor de hand liggende overnamepartner voor het bezit van Mooiland in Friesland. De over-name past in het beleid van WoonFriesland om in heel Friesland uit te breiden in de kerntaak; goede en betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat nodig hebben. WoonFriesland heeft daarom haar zorgvastgoed en bedrijfs-onroerend goed inmiddels verkocht. Verkoop van haar maatschappelijk vastgoed gebeurt in het 1e kwartaal van 2018. De opbrengsten van deze verkopen vloeien geheel terug naar uitbreiding, kwaliteitsverbetering en ver-duurzaming van de huurwoningen. De aankoop van circa 300 sociale huurwoningen van Mooiland past in de ambitie van WoonFriesland om een schaalgrootte van circa 20.000 woningen te houden. Dit is nodig voor een goede en duurzame organisatie die de doelgroep goed kan bedienen.

Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra: “In combinatie met het sterk terugbrengen van de verkopen van woningen richten wij ons niet alleen op kwaliteits-verbetering en nieuwbouw maar ook op de overname van bestaande sociale woningportefeuilles in Friesland. We zijn daarom in gesprek met een aantal partijen en verwachten in 2018 meer transacties te kunnen doen. We kunnen door onze stringente bedrijfsvoering en herpositionering de komende jaren circa een half miljard besteden. Een belangrijk deel wordt aanbesteed bij Friese bedrijven. We stimuleren daarmee de lokale werkgelegenheid in heel Friesland; in steden, op het platteland en op de eilanden” .

Duurzaamheid
WoonFriesland verduurzaamt haar bezit stap voor stap. De ambitie is om zo’n 15.000 woningen met zonnepanelen te beleggen in combinatie met isolatie-maatregelen op maat. WoonFriesland kiest niet voor de dure ‘Nul op de meter’-projecten of langjarige contracten voor restwarmte. Er wordt gekozen voor een financieel, overzichtelijk en goed programma waarmee zoveel mogelijk huurders adequaat worden bediend. Het resultaat is dat WoonFriesland met haar bezit in 2021 ruim boven label B zal zitten. “Dat gaan we ook doen met de woningen die we overnemen van andere partijen zoals die van Mooiland”, aldus Hoekstra. “Dus gewoon doén, samen, in goed overleg met de gemeenten en onze huurdersorganisaties; we doen de dingen die onze huurders nodig hebben.”

Foto: Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland (2de van r) en Anne Wilbers, Bestuurder Mooiland (2de van l) feliciteren elkaar in het bijzijn van Jan Kruijer, directeur Bedrijfsvoering WoonFriesland (l) en Jan Willemse, Manager Aan- en Verkoop Mooiland (r)

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Goed gestemd
  Geestelijk kinderprogramma.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Gospelmuziek uit Noordoost-Friesland, maar ook van ver daarbuiten.
 • 21:00 - 22:00
  Geloven & Beleven
  Wekelijks ontvangen we een gast met wie gesproken over het geloof. In het gesprek wordt gesproken over persoonlijke ervaringen en de rol van het geloof in het leven van de gast.
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2023 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio