Zoek de dialoog · Foto('s): 

Zoek de dialoog

maandag 15 juli 2019

INGEZONDEN ARTIKEL

ZOEK DE DIALOOG

Meer dan 10 jaar wordt er in NOF gesproken over gemeentelijke fusie. Jarenlang was Dantumadeel politiek en ambtelijk de trekker van het proces om te komen tot een gemeente met een omvang die er toe zou doen. Eerst was er ANOF, toen NOVA, daarna DDFK en nu: centrumgemeente NEF & Dantumadiel. De inzet toentertijd was om een denkbare ‘aanwijzing’ van de Provincie voor te zijn door proactief en bottom-up na te denken over de toekomst van de kwaliteit van bestuurlijk NOF. De twijfels toen over de duurzame financiële positie van een zelfstandig Dantumadiel lijken thans bewaarheid te worden.

Het in 2016 niet aansluiten van Dantumadiel bij Noardeast-Fryslân. zie ik nog steeds als een even gemiste kans als een historische vergissing. Het opportunische bestuurlijk besluit niet aansluiten en het wél ’verkopen’ van de ambtelijke organisatie aan de toenmalige ambtelijke GR DDFK[ nu centrumgemeente NEF] schijnt kostenverhogend voor de inwoners van Dantumadiel te zijn en mogelijk ten koste te gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Eerder noemde ik die constructie een bestuurlijk gedrocht.

In zijn ‘Te Gast’ in de Leeuwarder Courant van 13 juli jl. lijkt het CDA-raadslid Houtstra dezelfde mening te zijn toegedaan en wijst op het risico van confrontatie Ik zou daaraan willen toevoegen :provocatie. Naar verluidt kiest de huidige coalitie voor een sterk en zelfstandig Dantumadiel. Bij gebrek aan wetenschap is mij niet duidelijk op welke lange termijnvisie die keuze is gebaseerd. Het realistische uitzicht op een behoorlijk structureel oplopend financieel tekort doet het ergste vermoeden. Het veelvuldig wijzen naar de gevolgen naar de ‘zorgtransitie’ door het Rijk en naar vergelijkbare tekorten bij andere gemeenten of zelfs mogelijke WOZ-verhoging verhoogt het vertrouwen van de burger in de politiek niet en zijn niet de meest sterke argumenten voor een sterke en zelfstandig Dantumadiel. Het bijvoorbeeld recent door het college schrappen van het subsidie voor het MFC te Feanwâlden draagt daar niet bepaald aan bij.

In een recente raadsvergadering stelde de coalitiefractie Gemeentebelangen Dantumadiel de kritische vraag aan het college wat de juridische status van Dantumadiel is wanneer de centrumgemeente NEF op het gebied van dienstverlening een wanprestatie levert. Wanneer deze vraag bij deze coalitiefractie bij haar niet eerder bovenkwam lijkt me dat nu rijkelijk laat. Nauwelijks een week later stelde de fractie ELP in de raadsvergadering van NEF zich voorspelbaar de vraag of de coalitie in Dantumadiel twijfelt aan de ambtelijke dienstverlening door NEF. Hij kreeg geen antwoord.

Al met al lijkt de tijd rijp om in een open dialoog met coalitie én oppositie het antwoord zien te krijgen op de zeer relevante vraag van het CDA-Dantumadiel:” Hoelang willen we nog tegen welke prijs bestuurlijk zelfstandig zijn?”. Wellicht biedt het ‘herstelplan- in- wording’ van het college daartoe de gelegenheid. Wat mij betreft wordt het onzalige instrument van het ‘ JA/NEE-referendum’ vermeden, maar vindt er een dialoog plaats op basis van evidente argumenten.

Feanwâlden, Jos Debreczenyi

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 19:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 19:00 - 21:00
  Country Trail
  Country Trail is het programma, waar alle aspecten van de countrymuziek aan bod komen.
 • 21:00 - 22:00
  Brasstime
  Brasstime met Klaas Groenwold
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact