Zonnepark op terrein eerdere kruitfabriek bij Munnekezijl · Foto('s): 

Zonnepark op terrein eerdere kruitfabriek bij Munnekezijl

vrijdag 01 juni 2018

Het college van de gemeente Kollumerland c.a. wil medewerking verlenen aan de realisatie van een zonneweide bij Munnekezijl. Voor het tot stand komen van een dergelijk park op de beoogde locatie moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Ook de provincie Fryslân moet er mee instemmen.

Beryllus Sun Energy BV uit Amsterdam heeft het plan opgevat om op de locatie van de voormalige kruitfabriek van Muiden Chemie (Willem van der Ploegweg 1) in het buitengebied nabij Munnekezijl (Kollumerwaard) een zonneweide met zonnecollectoren te ontwikkelen. Hierbij bestaan er mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. Denk hierbij aan een combinatie met natuur, mogelijkheden voor recreatie of voor het weiden van schapen.

De locatie heeft een oppervlakte van 78 ha. Uitgaande van een oost-westopstelling en een maximale invulling van het perceel, is er een opgesteld vermogen mogelijk van ruim 100 MWp. De opbrengst bedraagt in dat geval 81.2 GWh per jaar. Hiermee kunnen ongeveer 27.000 huishoudens jaarlijks worden voorzien van elektriciteit. Naast de opwekking van zonne-energie onderzoekt Beryllus Sun Energy BV op dit moment ook de mogelijkheden van energie-opslag binnen het gebied.

In de jaren 80 werd de locatie gebruikt door Muiden Chemie als buskruitfabriek en voor de opslag van explosieven. Sinds eind jaren 80 is het perceel in onbruik, verkeren de aanwezige gebouwen in een vervallen toestand en is het terrein inmiddels overwoekerd door groen. Het terrein grenst aan het Natura 2000 gebied Lauwersmeer en aan akkerbouwgebieden.

Wethouder Jan Benedictus van Kollumerland c.a. is blij met dit initiatief. “Yn de rin fan de jierren binne der al mear plannen west foar dizze lokaasje. Wy as kolleezje wolle wol graach dat der no ris in goeie bestimming op komt. Staatsbosbeheer fynt dit it bêste ynisjatyf oant no ta”, aldus de heer Benedictus.

De provincie Fryslân heeft de ambitie om in 2020 500 MW aan zonne-energie op te wekken. Op daken en binnen bebouwd gebied is onvoldoende ruimte beschikbaar om deze ambitie te realiseren. Met de beoogde zonneweide nabij Munnekezijl kan Fryslân voorzien in 20% van de opgave die de provincie heeft geformuleerd.

Zonnepark op terrein eerdere kruitfabriek bij Munnekezijl · Foto('s): 
  

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  Hollandse Nacht
  Nonstop de beste Nederlandstalige muziek.
 • 07:00 - 08:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 08:00 - 09:00
  Goed gestemd
  Geestelijk kinderprogramma.
 • 09:00 - 11:00
  Kerkdienst
  Iedere zondagochtend kunt u luisteren naar een kerkdienst uit onze regio.
 • 11:00 - 14:00
  Weekend Nieuwsshow (Herh.)
  Luchtig lunchprogramma, waarin nieuws en actualiteiten op een toegankelijke manier worden besproken.
 • 14:00 - 16:00
  Runwei Sport
  Het sportprogramma van RTV NOF met live verslag van alle sporten uit Noordoost-Friesland. Naast voetbal ook veel aandacht voor korfbal, volleybal, basketbal, kaatsen meer.
 • 16:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 20:00
  Tobias Post
  Tobias Post vult de zondagavond tussen 18:00 en 20:00 op RTV NOF. In het radioprogramma zal hij het weekend goed afsluiten met de nieuwste muziek, muziek uit de regio en nieuw, onbekend talent!
 • 20:00 - 22:00
  RTV Metalcafé
  RTV Metalcaf elke zondagavond 20-22 uur op je radio!
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2022 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio