Mobiliteitsbureau weigert chauffeurs Taxi Waaksma beter te beschermen

Donderdag 31-08-2017
DAMWâLD - Inschrijvers op het doelgroepenvervoer in Noordoost Fryslân worden toch niet in alle gevallen verplicht om de chauffeurs van de huidige vervoerders (o.a. Taxi Waaksma) een arbeidscontract aan te bieden. SGP-raadslid Bakker (Dantumadiel): “Dit moeten de gemeenteraden niet laten gebeuren. Desnoods moeten ze maar eerder terugkomen van het zomerreces. Het kan niet zo zijn dat dit er in vakantietijd zo maar tussendoor glipt.”

De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn bezig met een nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer: het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer. Een eerdere aanbesteding is door Taxi Waaksma, een van de huidige vervoerders, met succes aangevochten. De rechter bepaalde in kort geding dat de aanbesteding ongeldig was.

Een en ander zorgde voor onrust bij de betrokken chauffeurs, de klanten, de leerlingen en hun ouders, maar ook in de politiek. Een van de zorgpunten was dat de huidige, vaak wat oudere (en duurdere) chauffeurs zouden worden vervangen door nieuwe, jongere (en goedkopere) chauffeurs. Dat zou de huidige vervoerders in grote financiële problemen kunnen brengen.

Op een bijeenkomst voor raadsleden in juni in De Pleats in Burgum liet het Mobiliteitsbureau, de aanbesteder namens de Noordoost Friese gemeenten, weten dat er een nieuwe aanbesteding zou komen. Daarop zou een nieuwe CAO van toepassing zou zijn met nieuwe, aangescherpte voorwaarden met betrekking tot overname van het personeel van de huidige vervoerders. Daarmee konden de zorgen van de raadsleden toen deels worden weggenomen.

In juli liet het Mobiliteitsbureau de raadsleden echter door middel van een nieuwsbrief weten dat de algemeenverbindendverklaring van de nieuw CAO Taxivervoer langer op zich liet wachten dan aanvankelijk voorzien. Daarom zou op de nieuwe aanbesteding toch weer de oude CAO van toepassing zijn.

Uit een op 31 augustus op Tenderned gepubliceerde Nota van Inlichting blijkt dat het Mobiliteitsbureau niet bereid is de nieuwe CAO-bepalingen met betrekking tot overname van personeel leidend te laten zijn voor de nieuwe aanbesteding. Een van de inschrijvers (waarschijnlijk Taxi Waaksma) had daar om gevraagd. Ook blijkt dat het Mobiliteitsbureau inschrijvers niet wil verplichten om personeel van de huidige vervoerders een arbeidsovereenkomst aan te bieden, ook als zij zelf al voldoende personeel hebben.

Het Mobiliteitsbureau vindt dat regels met betrekking tot overname van personeel van zittende vervoerders een zaak zijn van de markt (de CAO-partijen) en niet van de overheden. SGP Dantumadiel laat weten dat zij het daar niet mee eens zijn. Volgens hen staat het aanbesteders vrij om, aanvullend op de regels die zijn vastgelegd in de CAO, aangescherpte regels van toepassing te verklaren. Dat is wel vaker gebeurd (o.a. door de gemeente Amsterdam).

Bakker: “Ik vind dat de gemeenteraden dit niet moeten accepteren. Straks staan er hier een heleboel ervaren taxichauffeurs aan de kant en gaat het grootste taxibedrijf van Noordoost Fryslân failliet. Dat kan nooit de bedoeling zijn. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. Taxi Waaksma schijnt trouwens gemuilkorfd te zijn: inschrijvers mogen niet praten met raadsleden. Reden te meer om actie te ondernemen.”

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie