65-jarig jubileum familie Feenstra

Maandag 18-11-2019
DAMWâLD - Al 28 jaar voert Sjoerd de vissen in de vijver van Nij Tjaerda. En zolang woont de familie Feenstra in Nij Tjaerda. Sjoerd Feenstra 88 jaar en Annie van Hijum 83 jaar zijn waren maandag 65 jaar getrouwd. Sjoerd werd geboren in Noordbergum en Annie in Ferwerd. Tijdens hun trouwdag was het schitterend weer. Het paar kreeg 3 jongens en 1 meisje, waarvan er 1 is overleden. Er zijn 11 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen.

Sjoerd is 34 jaar in dienst geweest bij Hekstra Damwâld als rietdekker. In die tijd waren ze soms een week van huis, als ze in Stavoren aan het werk waren. Ze sliepen dan soms bij een boer in het hooi. Dan moest men soms 60 treden omhoog met het riet op de schouder. In de winter werd dan het riet gesneden. Na hun trouwdag in Ferwerd verhuisden ze naar de Hoofdweg in Damwâld waar ze 14 jaar hebben gewoond. Na 24 jaar op de Borkenslaan te hebben gewoond verhuisden ze naar Nij Tjaerda. Ook hadden ze beide hobby’s. Sjoerd verzamelde o.a postzegels en sigarenbandjes. Annie verzamelde theeserviezen. Op een gegeven ogenblik waren het er een 150. Ze wonen met veel plezier in Nij Tjaerda. Burgemeester Klaas Agricola kwam het echtpaar vanmorgen feliciteren.

terug naar overzicht
65-jarig jubileum familie Feenstrameer foto's op www.rtvnof.nl
© Foto's: Koos Scherjon

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie