Historie van de Muntsegroppe

Woensdag 09-01-2019
Waar:
Harkema
Wanneer:
Vrijdag 18-01-2019
Vanwege de grote belangstelling zal de lezing over de Mûntsegroppe op vrijdag 18 januari a.s. voor de tweede maal worden gehouden. Zo’n 90 belangstellenden hebben de eerste lezing bijgewoond, maar helaas moesten er ook diverse mensen naar huis worden gestuurd.

De Mûntsegroppe is een oude grenslijn tussen verschillende veengebieden en ook een verbindings-weg tussen Rottevalle en Harkema. Japik Errit de Jong uit It Wytfean vertelt over de geschiedenis van de Mûntsegroppe, met name over het gedeelte tussen de Brouwersgrêft van Rottevalle en de Seadwei bij Harkema. Het Wytfeanster gedeelte van de Seadwei komt uitvoerig aan bod. Rond dit gebied, dat grenst aan de Leijen, werd veen afgegraven en vervoerd naar de steden van Friesland. Ten zuiden van de Seadwei werden de veengronden vruchtbare landbouwgronden. De lezing vindt plaats bij Openluchtmuseum De Spitkeet, De Dunen 3 te Harkema en begint om 19.45 uur. Organisa-tie: Stichting Oud-Achtkarspelen. De toegang is gratis.

terug naar overzicht
Historie van de Muntsegroppe
© Foto's: Eigen foto


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie