Lagere Lasten Burger een echte waterschapspartij

Woensdag 06-03-2019
FRYSLâN - Lagere Lasten Burger is de enige partij in het Wetterskip die consequent tegen een tariefverhoging is. LLB vraagt: kan het wat minder? In de laatste vier jaar is er al bezuinigd, maar voor LLB nog te weinig. Hou de tarieven 4 jaar op gelijk niveau, bezuinig binnen het Wetterskip: het kan! Maar Lagere Lasten Burger denkt niet alleen aan bezuinigen. De zaken binnen het Wetterskip Fryslân moeten goed geregeld worden. Denk maar aan Hefpunt en Noordelijk belastingkantoor. Volgens LLB zou hier een onderzoek moeten komen.

Door vragen en gesprekken van LLB kwam er een duidelijke regeling weidevogelgebieden voor agrarisch natuurbeheer. Bij het baggeren van de Fabryksfeart in Stynsgea was LLB de eerste fractie die de problematiek aan de orde stelde. Hiervoor kwam later een regeling. De beregeningsinstallaties in geheel Fryslân werden bij droogte stilgezet. Volgens LLB is dat onnodig geweest. In het vervolg komt er een gedifferentieerde beregening. Lagere Lasten Burger was de eerste fractie die tegen de gaswinning was ( 2011). Gelukkig zijn nu alle partijen tegen. LLB heeft meerdere malen gewezen op het Inspectierapport over de tekorten op de zorgplicht zeekeringen. LLB wil dat de veiligheid op orde is. LLB heeft een plan voor de dijkversterking van het Lauwersmeer naar Kiehool, door zandsuppletie als duinendijk conform Petten (NH). Bijna 200 miljoen goedkoper dan 311 miljoen. Dat is maar een greep uit de activiteiten van de fractie Lagere Lasten Burger, zie verder de website www. lagerelastenburger.nl

Ook voor de periode 2019-2023 heeft LLB plannen met het eigen programma. LLB is wars van politieke spelletjes en wil een democratisch bestuur. Hiervoor is een kandidatenlijst met mensen uit de gehele provincie. Lijsttrekker is Otto van der Galiën uit Leeuwarden, tweede en derde zijn Sjerp de Jong uit Feanwâlden en Kees Bakker uit Terkaple. Daarnaast nog 35 personen, waarvan velen uit de regio. Mensen die van besturen weten, maar ook hoe het water loopt.

terug naar overzicht
Lagere Lasten Burger
© Foto's: Sjerp de Jong


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie