Meer WW maar geen einde aan de krapte · Foto('s): 

Meer WW maar geen einde aan de krapte

vrijdag 22 september 2023

LEEUWARDEN – In augustus nam de WW toe in Friesland. Desondanks is het aantal WW-uitkeringen in Friesland nog iets lager dan een jaar geleden. De WW blijft historisch gezien op een laag niveau. Ook de krapte op de arbeidsmarkt houdt voorlopig aan. Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking zorgen ervoor dat vanaf 2025 het beschikbare arbeidsaanbod stagneert.

Toename WW in augustus
Eind augustus ontvingen 5.489 inwoners van Friesland een WW-uitkering. Dat is 1,5% van de Friese beroepsbevolking. In augustus nam het aantal WW-uitkeringen in Friesland toe met 2,4% (130 uitkeringen). In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Friesland 2,5% (140 uitkeringen) lager. In het afgelopen jaar steeg de WW vooral vanuit de uitzendbureaus en het onderwijs. In sectoren als het bank- en verzekeringswezen, de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de overige industrie en de overheid nam de WW in het afgelopen jaar af.

Ook landelijk nam afgelopen maand het aantal WW-uitkeringen toe. Eind augustus telde Nederland 156.389 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 4.422 meer dan in juli (+2,9%). Vorig jaar telde Nederland in augustus 151.730 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 4.659 uitkeringen (+3,1%).

Geen einde aan de krappe arbeidsmarkt
De toename van de WW in het afgelopen jaar betekent niet dat de krappe arbeidsmarkt verleden tijd is. In juli 2023 bereikte het aantal WW-uitkeringen een laagtepunt. Ondanks de toename in de afgelopen maand bevindt het aantal WW-uitkeringen in Friesland zich historisch gezien op een zeer laag niveau. Zelfs nu de economie hapert, blijft de vraag naar personeel groot. Het aantal openstaande vacatures bleef in Friesland in het tweede kwartaal van 2023 nagenoeg gelijk. Hoewel de Nederlandse economie met een lichte krimp in de afgelopen 2 kwartalen officieel in een milde recessie zit, raakt dit de arbeidsmarkt nog amper. De personeelskrapte houdt naar verwachting voorlopig aan. Een groot deel van de oorzaken van de krappe arbeidsmarkt is structureel van aard, zoals vergrijzing en mismatch tussen functie-eisen en kwaliteiten van werkzoekenden.

Demografische veranderingen drukken op arbeidsmarkt
De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking veranderen de komende jaren. Hoewel de Nederlandse bevolking groeit, is in grote delen van Friesland sprake van bevolkingskrimp. Daar waar de bevolking groeit, komt dit vooral door immigratie – meer mensen vestigen zich in Nederland dan dat er mensen ons land verlaten – en een langere levensduur. Daar tegenover staan minder jongeren die de arbeidsmarkt de komende jaren betreden. Het beschikbare arbeidsaanbod stagneert hierdoor naar verwachting vanaf 2025. Dit – in combinatie met een blijvend hoge vraag naar arbeid – kan zorgen voor een structureel krappe arbeidsmarkt. De personeelstekoren zijn dan ook voorlopig niet voorbij. Creatieve oplossingen zoals het aanboren van nieuw talent, het werk anders organiseren en het behouden van mensen voor de arbeidsmarkt blijven belangrijk.

Bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022, bewerking door UWV

Regionale verschillen
In augustus nam de WW toe in alle drie de noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was er alleen in Friesland sprake van een daling van de WW. In Groningen en Drenthe nam het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar toe.

 • UWV verstrekte eind augustus in de provincie Groningen 5.354 WW-uitkeringen; 2,7% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind augustus 4,2% hoger dan vorig jaar.
 • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in augustus toe met 2,6% tot 4.254. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 1,6%.
Auteur: Redactie RTV NOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 19:00
  Hitz op Tongersdei
  Sjoerd Gjalt de Vries
 • 19:00 - 20:00
  Jazz Go Blue
  Gert Nitters
 • 20:00 - 21:00
  Country Trail
  Albert de Vries
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio