Nieuwe Friese gedichtenbundel Harm Woelinga: “De stilte ropt”

Donderdag 22-11-2018
FEANWÂLDEN - Nieuwe Friese gedichtenbundel Harm Woelinga: “De stilte ropt”. Na een “dichterlijke” stilte van 8 jaar heeft Harm Woelinga uit Feanwâlden zijn derde gedichtenbundel uitgebracht. In “De stilte ropt” beschrijft hij, hoe hij het leven heeft opgepakt, nadat de dood “de doar mei in klap efter him tichtlutsen hat”. Maar… het gehavende blad op de omslagfoto van de bundel is nog groen genoeg en geniet van de stilte onder de blauwe lucht.

Directe aanleiding voor het uitbrengen van deze bundel is het overlijden van hun elfjarige dochter Kristine in 2004 aan leukemie. Zo’n tragische gebeurtenis laat diepe sporen achter, maar hij zoekt “de leafde om nije paden yn te slaan”. Met het uitbrengen van deze gedichtenbundel krijgen zijn eerder uitgebrachte gedichtenbundels “De lêste tút” (2009) en “Taastber fier fuort”(2010) een vervolg.

De dood hoort bij het leven van alledag; maar hoe ga je er mee om? In het eerste deeltje van deze bundel staat de “confrontatie” met de dood centraal, maar gelukkig vermeldt het tweede deeltje “de maitiid hat in terraske fûn”. Kijk hoe de natuur weer ontluikt… Harm Woelinga heeft in “De stilte ropt” ook enkele bestaande (Engelse en Nederlandse) teksten en gedichten naar eigen inzicht bewerkt, zoals “Ween niet”, dat werd voorgedragen tijdens de uitvaart van de twee Belgische meisjes Julie en Mélissa (zaak Dutroux).
Dat de natuur een belangrijke informatiebron is, blijkt niet alleen uit de omslagfoto; in het “Bûtefjild” voelt Harm Woelinga dat “De stilte ropt”.

Hij blikt niet alleen terug op zijn eigen kindertijd, maar heeft oog voor iemand “mei eagen fol fragen”. Het geheel wordt afgewisseld met “luchtiger” gedichten en hier en daar een kwinkslag. In het laatste deeltje “De wite do” heeft Woelinga een aantal gedichten geplaatst, die sterk verbonden zijn met de periode rond Kerst en Oud- en Nieuwjaar.

“De stilte ropt” bevat 54 gedichten. De bundel is in eigen beheer uitgebracht en kost €9,50. De netto opbrengst komt ten goede van Kika (Stichting Kinderen Kankervrij). De bundel is te koop bij Harm Woelinga op het thuisadres, maar ook bij: Vergeet-mij-nietje te Feanwâlden, Boekhandel Burgum te Burgum, Jousma Primera De Westereen en The Read Shop Dokkum.

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie