AUDIO: Raad Noardeast wil draagvlakonderzoek voor AZC Dokkum: “Mar in prinsipe foar opfang” · Foto('s): RTV NOF | Ben de Jager
  RTV NOF | Ben de Jager

AUDIO: Raad Noardeast wil draagvlakonderzoek voor AZC Dokkum: “Mar in prinsipe foar opfang”

vrijdag 21 juli 2023

DOKKUM – De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân is in principe voor opvang van asielzoekers, maar wil voordat zij een besluit nemen, horen wat er in de mienskip leeft. “Dat gean we dwaan mei help fan in gemeentebreed draachflakûndersyk nei in AZC yn Dokkum.” In het AZC zullen 250 personen worden opgevangen, mocht het uiteindelijk doorgang vinden. Fractievoorzitter Hanneke Jouta van de FNP wil dat de zorgvuldigheid voorop staat. “Wy fine it tige wichtich om ynwenners mei te nimmen yn dit proses, dit kin mar op ien manyr.” Volgens burgemeester Kramer zal er aan het einde van dit jaar duidelijkheid zijn over eventuele locaties. 

‘Draachflak is nedich’

Volgens FNP, SIN en Gemeentebelangen, ook de indieners van het amendement tot draagvlakonderzoek, is het nodig om eerst te horen wat er in de bevolking leeft, voordat de gemeenteraad ‘het laatste woord’ heeft over de permanente opvang voor 250 asielzoekers. Voornamelijk FNP Noardeast-Fryslân en Gemeentebelangen willen nu nog niet volmondig ‘ja’ zeggen. “Dit bin gefoelige ûnderwerpen wêr’t draachflak foar wêze moat. Dat is der net fuortendaliks”, was het credo. SIN was meer richting de volmondige ja. Sjoerd Keizer benadrukte dat zijn partij achter de opvang van asielzoekers staat. “Wij zijn blij dat wij als gemeente zo de regie in eigen hand houden.”

Invulling van onderzoek nog niet duidelijk

Hoe het draagvlakonderzoek er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Daarvoor wordt een extern onderzoeksbureau ingeschakeld, als het aan SIN, FNP en Gemeentebelangen ligt. “As ried moatte wy dêr dan wol ús winsken en betinkingen oan meijaan kinne. Miskien selfs oer meitinke.” Ook is de bekostiging van een externe partij die het onderzoek moet uitvoeren nog niet rond.

“It stiet dochs yn jim ferkiezingsprogramma?”

De Christenunie, bij monde van Lysbeth Vellinga begrijpt niet waarom de coalitiepartijen een draagvlakonderzoek willen. “Jim nimme jim polityke ferantwurdlikens net”, zei Vellinga tegen de FNP en Gemeentebelangen. “Jim hawwe dit dochs yn it ferkiezingsprogramma te stean?” Daarnaast was Vellinga niet blij met de term ‘gelukszoekers’, die meermaals werd genoemd door inspreker Sjoukje de Vries van Voorpost Kring Fryslân. Ook de VVD gebruikte in haar termijn meermaals de term. Vellinga vroeg zich luidop af: “Is der in ferskil tusken myn as ús gelok en it gelok fan ien dy’t hjir net wennet?”

“Frijwilligers binne ree om de minsken op te fangen”

Twee van de drie insprekers vertelden aan de raadsleden en B&W, dat er een groep vrijwilligers klaarstaat om de mensen in het toekomstige AZC op te vangen en te begeleiden. “Wy moatte der foar eltsenien wêze, ek foar minsken dy’t op ‘e flucht binne foar oarloch en geweld”, vertelden Christien Snijder en Wietske Wiersma. Wiersma voegde er aan toe dat zij jarenlang in het vroegere AZC ook begeleiding verzorgde.

BVNL en VVD tegen AZC

De VVD Noardeast-Fryslân en BVNL Noardeast-Fryslân zijn beide tegen een asielzoekerscentrum in Dokkum. “De visie vanuit BVNL is simpel”, betaamt Siebe Jan Vogelzang. “Het moet bij de bron worden aangepakt, dat kost ook veel geld, maar daar hebben wij wel wat voor over. Wij zullen nooit instemmen met een AZC.”

Digna Ferwerda van de VVD Noardeast-Fryslân ziet ook weinig in het opvangen van maximaal 250 asielzoekers. “Als wij hier nu aan mee gaan werken, dan werken we eigenlijk mee aan het beleid wat er in Den Haag gevoerd wordt. Wij vinden het mensonterend hoe men wordt opgevangen in AZC’s, men moet eerst maar eens landelijk iets aan de asielzoekers doen.”

“Ein dit jier dúdlikens; feiligens, kommunikaasje spearpunten”

Aan het eind van dit jaar is er meer duidelijk, aldus burgemeester en portefeuillehouder Johannes Kramer. “It wurdt yn elts gefal in plak yn Dokkum, dat kin oan de râne wêze, mar wis net yn omlizzende doarpen. Wy gean no lokaasjes sykjen, at de lokaasjes yn byld binne gean we ynspraakjûnen organisearjen. Uteinliks hoopje wy dat we mei in palet fan trije lokaasjes nei de burgerij en de ried ta kinne. Wêr’t úteinliks de ried in kar út meitsje kin.”

Daarnaast wil de burgervader inzetten op communicatie. “Wy moatte hjir tige transparant mei omgean, minsken moatte ynsjochtelik hawwe wat dit trajekt ynhâldt. Natuerlik sil net eltsenien der hûndert persint lokkich mei wêze, mar wy moatte mei de minsken yn petear.”

Burgemeester Kramer, Hanneke Jouta (FNP) en Digna Ferwerda (VVD) over locatie- en draagvlakonderzoek

Auteur: RTV NOF | Ben de Jager
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 19:00
  Hitz op Tongersdei
  Sjoerd Gjalt de Vries
 • 19:00 - 20:00
  Jazz Go Blue
  Gert Nitters
 • 20:00 - 21:00
  Country Trail
  Albert de Vries
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio