Wat eten we vandaag?

Vrijdag 15-11-2019
DOKKUM - Op donderdag 21 november aanstaande organiseert de Protestantse Kerk Dokkum-Aalsum-Wetsens een avond in gemeentecentrum De Fontein met als thema: “Wat eten we vandaag?”

Wat ligt er op ons bord, sta je daar wel eens bij stil? Waar komt het vandaan, wat zijn de randvoorwaarden en wat zijn de ‘gevolgen’ van ons eten? Alles wordt overgelaten aan de markt, we vertrouwen op vraag en aanbod, maar is dat wel zo verstandig? Boeren zorgen wereldwijd voor ons eten en voedsel wordt de hele wereld over gesleept.

Nederlandse boeren kunnen als één van de beste veilig en gezond voedsel produceren met de laagst mogelijke footprint. In ons land zijn we namelijk streng op de neveneffecten, zoals dierenwelzijn en de belasting van het milieu. Daarnaast vinden we ook nog dat we iets te zeggen hebben over het land(schap), waarin de boer moet zorgen voor ons eten. Die eisen brengen vaak hoge kosten mee, die door de boer nauwelijks kunnen worden doorgerekend in de opbrengst.

Er zijn deze avond twee sprekers. Albert van der Ploeg uit Readtsjerk, voorzitter van agrarische natuurvereniging “Noardlike Fryske Wâlden”, neemt je mee naar het boerenland. We zien graag een aantrekkelijk landschap om ons heen, maar wat betekent dat voor de boer? Theo Mulder uit Kollumerzwaag, voorzitter van de stichting “Symphony of Soils”, is de tweede spreker. Hij gaat in op de huidige (wereldwijde) voedselproductie en het belang daarvan in relatie tot onze eigen gezondheid en die van de bodem en de biodiversiteit, wat ligt er eigenlijk op ons bord? Na de presentaties gaan we in gesprek rond de vraag: ‘wat is onze eigen verantwoordelijkheid als het om ons dagelijks eten gaat?’

Iedereen is van harte welkom op 21 november in gemeentecentrum De Fontein, Op De Keppels 3 in Dokkum. De avond begint om 20 uur.

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Lytse klankjes
19:00-21:00 | Gospel Time
21:00-22:00 | Geloven & Beleven
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie