Zuivelhoeve op Schiermonnikoog krijgt 1 miljoen euro subsidie  · Foto('s): 

Zuivelhoeve op Schiermonnikoog krijgt 1 miljoen euro subsidie 

donderdag 23 juni 2022

SCHIERMONNIKOOG – De nieuwe zuivelcoöperatie op Schiermonnikoog ontvangt een bijdrage van 1 miljoen euro van de provincie Fryslân voor het verwerken van de zuivel van de eilander veehouders. Deze bijdrage maakt het mogelijk om een zuivelhoeve te realiseren om kaas te maken op het eiland.   De bijdrage komt voort uit de overeenkomst die het Rijk en de provincie in september vorig jaar met de melkveehouders op Schiermonnikoog hebben gesloten. Het gebiedsproces op Schiermonnikoog heeft geleid een breed pakket met afspraken waarbij de natuur, het landschap en de biodiversiteit sterk worden verbeterd en waarbij er tegelijkertijd een perspectief is voor de landbouw. 

Nieuwe zuivelhoeve in de maak

De zuivelcoöperatie, waar de melkveehouders aan leveren, wil op Schiermonnikoog een zuivelhoeve realiseren om kaas op het eiland te gaan produceren. Dit jaar staat in het teken van de technische en planologische voorbereiding van de bouw. De start van de bouw is in 2023, zodat de productie van kaas op het eiland in 2024 van start gaat. De provincie draagt bij in de voorbereidingskosten, de kosten voor de bouw van de zuivelhoeve en de investeringen in apparatuur. Op dit moment wordt er overigens aan de vaste wal al kaas “Van Schier” geproduceerd en zowel aan de wal als op het eiland verkocht.

Stikstofreductie

De melkveehouders op Schiermonnikoog, Vereniging Natuurmonumenten, gemeente Schiermonnikoog, provincie Fryslân, het Rijk en de agrarische natuurvereniging Waddenvogels hebben een plan bedacht waarbij de melkveestapel met 38% wordt gereduceerd. Dit leidt tot een vermindering van de stikstofemissie en –depositie op het Natura 2000 gebied. Het verlies aan inkomen van de melkveehouders wordt gecompenseerd door een hogere melkprijs door kaas te maken van de eigen melk.  Op 25 september 2021 hebben de betrokken veehouders, gedeputeerden Hoogland en Fokkinga, de directeur van ANV Waddenvogels en toenmalig minister Schouten van LNV een overeenkomst getekend met daarin een breed afsprakenpakket. De zeven boeren hebben volgens afspraak het aantal melkkoeien verminderd tot 375 koeien.

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 16:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 16:00 - 18:00
  Op naar het weekend!
  Peter Visser neemt je mee het weekend in met gezellige muziek.
 • 18:00 - 20:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 20:00 - 22:00
  Weekend Kick-Off
  Weekend Kick-Off is een programma wat vooral gericht is op jongeren. In dit programma wordt van alles besproken...
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2022 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio