Heel Schiermonnikoog pestvrij! · Foto('s): 

Heel Schiermonnikoog pestvrij!

vrijdag 08 september 2017

Van basisschool tot voetbalvereniging, alle ketenpartners gezamenlijk aan de slag met KiVa-programma voor sociale veiligheid

Schiermonnikoog wordt het eerste KiVa-eiland van Nederland. Alle partijen – van basisschool tot sportvereniging – die werken met de eilander jeugd starten gezamenlijk met het KiVa-programma dat is gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Schiermonnikoog is hiermee het eerste eiland in Nederland waar alle ketenpartners voor een gezamenlijke aanpak kiezen om pestgedrag tegen te gaan. Een logische stap omdat kinderen elkaar op het kleine eiland overal tegenkomen. Op woensdag 13 september as. wordt in een feestelijke bijeenkomst het KiVa- team Schiermonnikoog geïnstalleerd.

De afgelopen jaren heeft Schiermonnikoog een toename gesignaleerd van het pestgedrag van de eilander jeugd. Met alle ketenpartners op het eiland is in het Jeppe-convenant, een éénduidig en sluitend stelsel van afspraken, gemaakt ten behoeve van een veilig leefklimaat en leefomgeving voor de jeugd op het eiland. Dit convenant is feitelijk een intentieverklaring van de deelnemende partijen om een veilig leefklimaat en leefomgeving na te streven. Het KiVa-programma biedt de partijen een aanpak om hier concreet mee aan de slag te gaan. In het KiVa-project Schiermonnikoog participeren naast basisschool Yn De Mande en de VO-school Inspecteur Boelensschool, ook onder andere de sportvereniging, de kinderboerderij en de gemeente Schiermonnikoog.

“Het feit dat alle partijen samen optrekken om de sociale veiligheid op het eiland te verbeteren is bijzonder. Toch is het ook een logische stap. Schiermonnikoog is een klein eiland en kinderen komen elkaar overal tegen. Je kunt niet naar een andere school of een andere sportvereniging want er is er maar één. Eilanders moeten het dus met elkaar doen. “, aldus Veerle Rijntjes van KiVa Nederland.

KiVa, versterken van de sociale veiligheid
Van oorsprong richt het KiVa-programma zich op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school versterkt. De KiVa-aanpak werkt: het NJi heeft KiVa als beste anti-pestprogramma beoordeeld. KiVa verhoogt het welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van álle kinderen. Daarnaast voldoen scholen met KiVa aan de nieuwste wetgeving op het gebied van sociale veiligheid.

KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het programma komt oorspronkelijk uit Finland en is zowel in Finland als in Nederland wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden. KiVa gelooft in de kracht van de groep; het gaat uit van het belang van positieve groepsvorming. KiVa legt een grote verantwoordelijkheid bij de groep. Door ieder groepslid erbij te betrekken wordt positief gedrag de (groeps)norm en wordt negatief gedrag collectief afgekeurd. Niet iedereen is er verantwoordelijk voor dat er wordt gepest, maar iedereen is er wél verantwoordelijk voor dat het pesten stopt!

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 18:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 18:00 - 19:00
  Lytse Klankjes
  Jikke Wiersma
 • 19:00 - 21:00
  Leafde foar Muzyk
  Klaske Ferwerda
 • 21:00 - 23:00
  De Smachtwacht
  Mark en Frank Spijkers
 • 23:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?