Tytsjerksteradiel is financieel gezond, opvang vluchtelingen vergt veel · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

Tytsjerksteradiel is financieel gezond, opvang vluchtelingen vergt veel

vrijdag 02 juni 2023

BURGUM – De gemeente Tytsjerksteradiel heeft in 2022 financieel goed geboerd. De jaarstukken, die in de raad van 22 juni worden behandeld, sluiten met een positief resultaat van 10,6 miljoen euro. De vooruitzichten zijn door voornemens van de Rijksoverheid echter allesbehalve rooskleurig.

Het college van burgemeester en wethouders is tevreden over de gezonde financiële huishouding. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Niettemin maakt wethouder financiën Tytsy Willemsma de kanttekening dat een groot deel van het resultaat incidenteel van aard is. `Ek meie wy net blyn wêze foar wat der de kommende jierren yn finansjeel opsicht op ús ôfkomt. It lân stiet foar giga-opjeftes. En de gemeenten krije nei 2025 struktureel folle minder jild,’ aldus wethouder Willemsma.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, en de opvang van statushouders. Dat vergde veel van de gemeentelijke organisatie. Ook wordt het volgens wethouder Willemsma steeds dringender duidelijk dat er duidelijkheid moet komen over de samenwerking met Achtkarspelen: `Selstannich bliuwe, of de lapen gear smite?’ De plannen voor de toekomst worden bij de behandeling van de Kadernota 2024-2027 in de raad van 13 juli a.s. besproken. Hierbij worden eveneens de belangrijkste ambities van het raads- en het collegeprogramma in de tijd gezet.

Auteur: Redactie RTV NOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 18:00
  Ouwe Meuk
  Leo Smidt
 • 18:00 - 19:00
  Willem yn 'e Jûn
  Willem Mulder
 • 19:00 - 20:00
  Fryslân Fan
  Jaap van der Laan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Sietse Weistra
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio