VIDEO: Feije van der Meer officieel met pensioen: “Mar ik wol net hielendal stopje” · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

VIDEO: Feije van der Meer officieel met pensioen: “Mar ik wol net hielendal stopje”

vrijdag 18 november 2022

BURGUM – Programmamaker Feije van der Meer van Omrop Fryslân, is na meer dan 28 jaar afgelopen week officieel met pensioen gegaan. Van der Meer maakte bij Omrop Fryslân erg veel kinderprogramma’s, van Tomke tot Kening Hert en Harry Hazze. Daarnaast deed de Burgumer ook veel stemmen van de karakters. “By 56 bin ik mar ophâlden mei tellen, yntusken bin ik dus de tel kwyt”, vertelt de man die ook Bear Boeloe ‘speelde’. 

Van der Meer is contractueel nu officieel met pensioen, maar gaat na de jaarwisseling ‘gewoon’ door. “Dan sil ik noch sa’n oardel dei yn ‘e wike by de Omrop wêze. Pensjoen is prachtich, want dan hawwe je wat mear tiid, mar oan de oare kant woe ik noch hiel graach troch.” Voor de programmamaker is dat eigenlijk bijna vanzelfsprekend. “Ik moat der net oan tinke dat ik hielendal ophâlde moast, want it wurk is eins in hobby. Dat is de perfekte situaasje, it ienige neidiel is dat je dan gjin hobby mear hawwe”, lacht van der Meer.

Er lijkt voor de kinderprogrammaring dus nog niet direct een vuiltje aan de lucht. “Dy is der sawiesa net hear, want ik haw hiel noflike kollega’s dy’t ek in soad taken fan my oernaam hawwe.” Na bijna 30 jaar tv-wereldervaring wil van der Meer ook nog iets meegeven. “Bliuw altyd ticht by jesels, wat it ûnderwerp ek is, wêr’t it ek oer giet. Bliuw altyd ticht by jeself en liuw yn jesels, mar lústerje nei je hert.”

Auteur: Redactie RTV NOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.
VIDEO: Feije van der Meer officieel met pensioen: “Mar ik wol net hielendal stopje” · Foto('s): RTV NOF
VIDEO: Feije van der Meer officieel met pensioen: “Mar ik wol net hielendal stopje” · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 18:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 18:00 - 19:00
  Lytse Klankjes
  Jikke Wiersma
 • 19:00 - 21:00
  Leafde foar Muzyk
  Klaske Ferwerda
 • 21:00 - 23:00
  De Smachtwacht
  Mark en Frank Spijkers
 • 23:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?