CNS Wâlterswâld krijgt noodlokalen van gemeente · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

CNS Wâlterswâld krijgt noodlokalen van gemeente

dinsdag 25 april 2023

WALTERSWALD – De Christelijke Nationale School in Wâlterswâld krijgt noodunits voor uitbreiding. De gemeenteraad van Dantumadiel stemde dinsdagavond in met het plaatsen van twee tijdelijke lokalen, een kantoorruimte en extra meubilair.

De basisschool diende een spoedaanvraag in voor uitbreiding omdat de school uit zijn jasje groeit. De afgelopen jaren steeg het aantal leerlingen zo sterk dat kinderen les krijgen in het speellokaal of in de lerarenkamer. Inmiddels zitten er 187 leerlingen op de school, terwijl de spoedaanvraag nog voor 170 was.

“It is belangryk dat der goed ûnderwiis jûn wurdt en dat kin allinnich as der goede húsfêsting is”, zei Grietje de Boer-Hilarides van Gemeentebelangen Dantumadiel. “De basis foar goed ûnderwiis is in oantreklik wurkplak, net allinnich foar de bern, mar ek foar learkrêften”, voegde CDA-raadslid Sytze Wijbenga daaraan toe.

Eerder verzoek afgewezen

Vorig jaar wees Dantumadiel een verzoek tot uitbreiding nog af omdat de school net niet voldeed aan het maximumaantal leerlingen. Bovendien wezen prognoses van de gemeente uit dat het leerlingaantal niet zou stijgen. De realiteit bleek anders, zoals de prognoses van de CNS zelf ook al aantoonden.

“De learlingen komme út in grutter gebiet as ús gemeente”, verklaarde wethouder Gerben Wiersma. “De sifers fan dêrbûten hawwe wy net.” Joran Jager van BVNL vroeg zich nog af waarom het college niet juist naar de school luisterde. “Waarom werd er alleen gekeken naar cijfers en werd er geen maatwerk geleverd?”

Voor begin nieuwe schooljaar

ChristenUnie-raadslid Thea Smit-De Vries mocht niet meepraten over het onderwerp aangezien zij op de school werkt. De voltallige gemeenteraad, met uitzondering van vijf overige afwezige raadsleden (FNP, CDA en GBD), stemde in met de spoedaanvraag.

Dantumadiel stelt ruim 270.000 euro beschikbaar voor de noodlokalen. De units zouden er voor het begin van het nieuwe schooljaar kunnen staan.

Auteur: Gjaldau Sijtsma - RTV NOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 18:00
  Ouwe Meuk
  Leo Smidt
 • 18:00 - 19:00
  Willem yn 'e Jûn
  Willem Mulder
 • 19:00 - 20:00
  Fryslân Fan
  Jaap van der Laan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Sietse Weistra
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio